ANBI

Grondslag stichting

Global Care Foundation heeft een Christelijke basis, maar maakt geen onderscheid ten aanzien van ras, geloof en religie.

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 01099688
Fiscaal nummer: 815767936
Postadres en contactgegevens van de stichting Bernhardlaan 50 9291 HP KOLLUM Email: info@gcnl.org Website: www.gcnl.org

Ontstaan

Stichting Global Care Foundation is in april 2003 opgericht door Mevrouw Alie Peters-Tigchelaar. Dit na een ontmoeting met de Bander-Patti gemeenschap India & de initiator van het project de heer Dolphin Peters. Met ons team & vrijwilligers zetten wij ons in om financiële middelen te verzamelen welke we nodig hebben om ons doel te bereiken.

Bestuurders

• De heer D Peters (Voorzitter & Initiator en contactpersoon India)
• Mevrouw A.R. Peters Tigchelaar (Penningmeester)
• Mevrouw N de Jong Taekema (Secretaris)
• Mevrouw A Andringa Tigchelaar (Bestuurslid)

Financiële verantwoording

Het bestuur ziet erop toe dat de stichting een redelijk vermogen kent om continuïteit te waarborgen. De stichting is afhankelijk van giften waardoor schommelingen kunnen ontstaan in de inkomsten.

Doelstelling

De doelstelling zoals deze beschreven staat in de statuten. De stichting heeft ten doel: Om hulp te bieden aan de allerarmste bevolking wereldwijd, hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord. Hier bedoelen wij mee dat we de mensen in nood zullen voorzien wat nodig is.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
• Werven van sponsoren
• Presentaties op scholen en/of bedrijven
• Organiseren van acties
• Verkoop van streekgebonden producten (zoals Indiase kruiden, thee & home made producten) via website & marktverkoop.

Belasting en Financieel adviseur

• De heer F. Zandbergen

Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt geen salaris en werkt op vrijwilligersbasis.

Publicaties

Website: www.gcnl.org
Nieuwsbrief: tweemaal per jaar verschijnt er een nieuwsbrief. Deze is terug te vinden op de website en word per brief of email verstuurd aan de sponsors.

Jaarcijfers 2022