Nieuws en uitgeoefende activiteiten

Via dit onderdeel van onze website brengen wij u graag op de hoogte van onze actuele uitgeoefende activiteiten en nieuws. Deze pagina wordt minimaal eens per zes maanden bijgewerkt. De laatste inhoudelijke wijziging aan deze pagina was op 31-3-2022.

Recente activiteiten

Verzamelen financiële middelen

Om het werk van Stichting Global Care Foundation te bekostigen hebben wij door de jaren verschillende activiteiten ontplooid. Het afgelopen jaar hebben wij de volgende activiteiten voortgezet met als doel financiële middelen te verzamelen.

1. Onderhoud en uitbreiding donateurenbestand.
2. Werving door middel van het aanschrijven van bedrijven en kerken.
3. Verkoop van thee en kruiden (via de website en op markten).
4. Verzorgen van Indiase kookcursus.
5. Aanbieden van gitaarles.

Daarnaast betalen wij de onkosten waar mogelijk uit persoonlijke middelen, zodat verzamelde middelen voor de stichting zo efficiënt mogelijk ingezet kunnen worden.

Ondersteuning Werken in Nepal

Sinds juni 2019 werkt de stichting samen met de pastors in Nepal. In December 2019 hebben wij de Pastors en al de mensen ontmoet in hun eigen leefomstandigheden. De stichting ondersteund pastors op het gebied van kerk & zondagsschoolwerk , het verstrekken van rijst aan weduwen en het gevangeniswezen in de vorm van evangelisatie, medicijnen & kleding waar nodig.

Bestuursvergaderingen

Het afgelopen jaar hebben we verschillende malen vergaderd. Vergadering worden ongeveer eens per zes weken gehouden. Rondom de corona tijd, houden we vooral contact via telefoon en/of beeldbellen.

Bezoek en coördinatie straatproject India

De afgelopen 17 jaar heeft de stichting 45 kinderen financiële ondersteuning kunnen bieden, zodat deze kinderen naar school konden gaan. In December 2019 hebben wij de kinderen en hun ouders in hun eigen leefomgeving bezocht. Wij zijn ontzettend trotst op deze kinderen; alhoewel we het hier niet meer over kinderen hebben. Sommige kinderen hebben intussen namelijk een baan en de leefsituatie van de gezinnen is hierdoor verbeterd. Dat zijn de vruchten van het werk.

Tijdens ons bezoek in India hebben we kennis gemaakt met de tien weduwvrouwen welke de stichting voorziet van rijst. We hebben dertig maaltijden uitgedeeld aan de gehandicapte, lamme, zieke en dakloze mensen op straat. Eten gekookt voor de mannen in het ouder & blindenhuis. De zondagschool bezocht en cadeautjes uitgedeeld aan de kinderen.

Coronatijd

Sinds de Corona tijd hebben we veel mensen mogen voorzien van rijst. Ook zijn er nieuwe contacten ontstaan tussen nieuwe Pastors. Ook hier hebben we dat mogen geven wat nodig was, zoals voedsel, kleding & zeep.

Dagelijkse gang van zaken

Wij onderhouden contact met de projectteams waar ter wereld. De contacten zijn minimaal wekelijks.

Ontwikkelingen website

Als stichting werken wij aan een nieuwe website. Het doel is om een betere beleving van onze website aan te bieden met meer informatie en meer interactie.

Nieuws

Nieuwsbrief 12-2023

Nieuwsbrief 02-2023

Nieuwsbrief 2022

Reisverslag India 01-2019

Nieuwsbrief 02-2023 - Bijlage

Nieuwsbrief 2021

Reisverslag India/Nepal 12-2019

Nieuwsbrieven Bander-Patti project

Nieuwsbrief 2009

Nieuwsbrief 2010

Nieuwsbrief 2012

Nieuwsbrief 2013

Nieuwsbrief 2014

Nieuwsbrief 2015

Nieuwsbrief 2017

Nieuwsbrief 2018