De stichting

De stichting die zich inzet voor de armste gemeenschappen in India en Nepal.

Introductie

Stichting Global Care is een kleine Christelijke Nederlandse stichting. De stichting zet zich in voor de armste gemeenschappen in India en Nepal. De stichting werd in april 2003 opgericht door mevrouw A Peters-Tigchelaar uit Kollum. Zij bracht een bezoek aan de Bander-Patti gemeenschap in India en ontmoette daar de families en de initiator Dhr. D Peters L.g. werkte daar voor twee jaar. Zeventien jaar heeft de stichting zich ingezet voor een schoolopleiding van 45 kinderen. In 2019 vond de regering van India dat ieder kind recht heeft op gratis onderwijs. Onze laatste groep studenten was op dat moment bezig met hun laatste jaar en in februari 2020 kregen ook deze studenten hun lang verdiende school certificaat. De meeste studenten hebben nu werk, hierdoor is hun situatie veranderd en hebben ze weer hoop en een doel in het leven. Niet alleen de situatie van de leerlingen veranderde maar ook het denkproces van de ouders. De studenten helpen mee om de situatie in de leefgemeenschap leefbaar te maken.

Nu de regering van India gratis onderwijs aanbied hoefden wij niet lang na te denken om ons hart te volgen in wat wij graag wilden gaan doen. Ons verlangen is om Jezus te volgen en dat te doen wat Hij van ons vraagt.

Als stichting hadden we al langer het verlangen om te werken onder de allerarmsten en daarnaast het evangelie te delen, dit hebben we gevonden in India en Nepal. We hebben in het begin veel tegenwerking ervaren en soms hebben we ons afgevraagd of dit echt was wat God van ons vroeg. Soms moet je niet nadenken, maar gewoon vertrouwen dat het goed komt. Het is toch onze opdracht? Het voelt goed en we weten dat we iets mogen bijdragen aan de grote opdracht die ieder mens gegeven is om te bouwen aan het Koninkrijk van God.

Naast ons schoolproject hebben we twee jaar mogen helpen bij het opstarten van een project in Siliguri/India, ondersteuning geboden in Suriname, Bangladesh & Bhutan. Over deze projecten kunt u lezen in onze nieuwsbrieven en reisverslagen.

In de stad Kolkata in India is de stichting gestart met het weduwen rijst project en zijn er plannen voor het uitbreiden van het werk in deze stad. In Nepal werkt de stichting vanuit het centrum in Kathmandu, in het oostelijk, westelijk en zuidelijk gedeelte. Informatie hierover vindt u in ons reisverslag December 2019.